Wednesday, October 2, 2013

TUGASAN 3 KBS3123TUGASAN INDIVIDU 3(30M)
   Pendidikan pemulihan khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang ditetapkan. Bincangkan isu dan cabaran kelas pemulihan khas.
 

MENGAPA PROGRAM PEMULIHAN KURANG BERKESAN

 
1.  Guru Khas Pemulihan Khas
          Semua sekolah rendah Gred A dan B telah dibekalkan dengan perjawatan Guru Pemulihan Khas. Ada Guru Besar yang masih tidak mengetahui perkara ini dan tidak membuka kelas pemulihan khas. Perjawatan ini digunakan untuk mengajar kelas KBSR.
 
2. Latihan
           Kebanyakan guru pemulihan yang diarahkan   mengajar di kelas-kelas pemulihan khas  merungut kerana mereka tidak terlatih  dalam bidang pemulihan khas.
3. Perlantikan Guru Pemulihan Khas
         Terdapat kes-kes di mana Guru Pemulihan   Khas yang dilantik oleh pihak pentadbir   adalah guru-guru bermasalah dan perlu   dipulihkan.
 
4. Masalah Guru Ganti
          Guru Pemulihan Khas sering diarah   menutup kelas untuk menjadi guru ganti.
5. Masalah sokongan dan kerjasama
          Tidak mendapat kerjasama dari  pihak   pentadbir dan guru-guru. Kelas   Pemulihan Khas dianggap tidak penting.
6.  Masalah Tempat
     Bilik darjah yang kurang sesuai
 
KEADAAN DAN KEPERLUAN KELAS PEMULIHAN
a)Label Kelas Pemulihan,
b)Bersih, Ceria dan Teratur,
c)Terang dan Pengudaraan yang baik,
d)Carta Aliran Pelaksanaan Program Pemulihan,
e)Jadual Waktu,
f)White Board,
g)Tempat duduk guru dan murid yang selesa,
h)Lantai bertikar getah atau berkarpet,
i)Langsir, Kipas, Radio,
j)Rak untuk dokumen-dokumen.
 
 
PENGURUSAN  PROGRAM PEMULIHAN KHAS BERKESAN
1. BILIK PEMULIHAN KHAS
2. CARTA ORGANISASI PROGRAM PEM.KHAS
3. J.KUASA PROGRAM INTERVENSI 3M
4. J.KUASA PEMULIHAN KHAS
5. TAKWIM PROGRAM PEMULIHAN KHAS
6. SENARAI TUGAS GURU PEMULIHAN KHAS
7. JADUAL WAKTU KELAS PEMULIHAN KHAS
8. FAIL LEMBARAN KERJA BM DAN MATEMATIK
9. REKOD UJIAN
10. BUKU PANDUAN KBSR
11. BUKU PANDUAN PPPPK TERBITAN JPK, KP.
ISU DAN CABARAN
 
¨Guru kurang kemahiran intervensi
¨Pelajar lambat mengalami perkembangan kognitif
¨Kesedaran ibu bapa/ penjaga sangat rendah
¨Pemantauan /tindakan terhadap permasalahan kurang dilakukan oleh pihak JPN dan PPD
¨Motivasi pelajar sangat rendah
¨Peranan Kaunselor kurang optimum
 
Cadangan
1.    Memperkasa Guru Pemulihan
§      Pelan Tindakan
§  Kursus Pendedahan Intervensi secara Berfokus
§  Bengkel membina modul dan penggunaan modul intervensi
2.    Membina kolaborasi  Think Tank
§  Bengkel Pengurusan Kumpulan Bertindak
3.    Memantapkan kefahaman pengurusan sekolah dalam konteks pemulihan 3M dan implikasinya
Mesyuarat /perbincangan tentang prosedur pelaksanaan program pemulihan 3M, pemantauan   dan penilaian program
-Perjumpaan dengan Ibu bapa/penjaga murid yang mengikuti program pemulihan 3M

No comments:

Post a Comment