Wednesday, October 2, 2013

TUGASAN 2 KBS3123

PANDUAN TUGASAN 2 (30 MARKAH)
Berdasarkan pemerhatian  dan senarai semak bincangkan amalan pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas pemulihan khas

AMALAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG DILAKSANAKAN DI KELAS PEMULIHAN KHAS


No comments:

Post a Comment