Monday, August 24, 2009

PENDIDIKAN KHAS

FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS


Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu berkeperluan khas secara menyeluruh dan bermakna . Usaha ini bertujuan untuk melahirkan insan yang mampu berdikari, berkemahiran, berhaluan, berupaya merancang dan mengurus kehidupan serta dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat