Friday, October 4, 2013

PANDUAN TUGASAN KBS3063 PENILAIAN DAN PENAKSIRAN PEMULIHAN KHAS


PANDUAN TUGASAN 1(20M)

KAJIAN BIOGRAFI


       Kajian ke atas individu

       Berdasarkan dokumen tertentu(dokumen arkib)

       Data melalui temubual

       Data diperlehi melalui pita rakaman atau hasil penulisan individu lain.

(Othman Lebar,2007: Penyelidikan Kualitatif;Pengenalan kepada teori dan Metod: Penerbit UPSI)

LATAR BELAKANG MURID

       Profil murid

CIRI-CIRI 3M

        Murid-murid pendidikan pemulihan juga mempunyai bermacam ciri yang membezakannya dengan murid-murid yang tahap pembelajarannya adalah normal di dalam kelas.

    Ciri-ciri kanak-kanak pemulihan  5 kategori, iaitu:

       emosi dan tingkahlaku,

        sosial,

        kesihatan,

        kesediaan belajar dan

        pengamatan.

 

a) Dari segi Emosi dan Tingkahlaku

       i. Perasaan rendah diri
ii.Perasaan risau
iii.Perasaan sedih, hiba atau duka
iv. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran
v. Perasaan takut akan perkara-perkara baru
vi. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan.
vii. Pasif
viii. Malas

b) Sosial

i. Gelisah dan selalu bergerak di dalam kelas serta mengganggu kawan-kawan
ii. Lemah / kurang interaksi dengan rakan
iii.Gemar menghisap atau menggigit kuku
iv. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan
v.Menangis – enggan masuk darjah
vi.Haiperaktif

c) Kesihatan

i.Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan.
ii.Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus)
iii.Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan)
iv.Lemah gerakan motor-kasar dan halus
v.Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk.
vi.Kurang menjaga kebersihan diri.

d) Kesediaan Belajar

     i. Belum bersedia untuk belajar
ii.Perbendaharaan kata kurang
iii.Lemah pemahaman
iv.Kurang keyakinan diri dan rangsangan
v.Kurang matang – IQ tidak seimbang dengan umur hayat.

e) Pengamatan

       i.Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan.
ii.Lemah pendengaran bunyi dan rentak
iii.Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah.
iv.Lambat mengkelaskan benda.
v.Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru.
vi.Tidak dapat menyelesaikan masalah.
vii.Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang.
viii.Tidak kreatif
ix.Lemah pergerakan dan perbuatan
x.Lemah daya pemikiran / ingatan
xi.Tidak boleh mengingat kembali

 

STATUS REKOD PENCAPAIAN SEMASA MURID

       Merujuk :

1.Ujian saringan

2. Ujian diagnostik

3.Penilaian  Pencapaian dalam PdP kini

 

REKOD PENCAPAIAN BAHASA MELAYU  DAN MATEMATIK

       Rekod guru pemulihan khas

GAMBAR MURID
 

 

BUKTI

       KAD KEMAJUAN

       SIJIL

       HASIL KERJA

LAPORAN PAKAR PERUBATAN

Tahap status sosioekonomi keluarga

       Pekerjaan

       Tempat tinggal

       Pendapatan

 

Faktor-faktor yang menyebabkan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran 3M.

       Kognitif

       Latar belakang

      Persekitaran

 

 

a)Punca-punca permasalahan pembelajaran kanak-kanak Pemulihan Khas

     i) Ketidaksesuaian bahan dan teknik  pengajaran guru
ii) Tidak hadir ke sekolah
iii) Cuai dalam menjalankan aktiviti-aktiviti
iv) Leka dan lambat

 

b) Masalah-masalah yang menghalang pembelajaran termasuklah masalah :

i) peribadi
ii) psikologi
iii) kurang kecerdasan – lambat berfikir dan bertindak.
iv) lekas lupa, sukar memahami dan lemah pengamatan.

(Bahagian Pendidikan Guru,KPM)

       kanak-kanak pemulihan dikenal pasti sebagai murid-murid dalam Tahap 1 iaitu dari tahun 1 hingga tahun 3, yang kerap menunjukkan kesulitan untuk membaca, menulis, mengira, mendengar, berfikir, bercakap, melukis, mentaakul, memahami dan mengingatkan kembali.

       Mereka juga menunjukkan kesulitan untuk membuat kerja-kerja atau pergerakan yang memerlukan penggunaan koordinasi otot-otot seni

Faktor kesukaran belajar

a)Perkembangan dan kematangan jasmani, emosi, intelek dan sosial yang bermasalah.
b) Makanan dan pemakanan yang tidak sempurna.
c) Penerimaan baka yang cacat.
d) Alam sekitar yang tidak mencabar akal atau rencat budaya.

e) Salah diasuh atau diajar
f) Kesediaan untuk belajar lewat, dan pengajaran diberi sebelum berlakunya kesediaan.
g) Otak yang tidak berfungsi dengan betul dan sempurna.
h) Kecacatan sejak dilahirkan atau disebabkan oleh kecelakaan dan berbagai-bagai sebab lagi.

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment