Friday, October 4, 2013

KBS 3093 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KELAS PEMULIHAN KHAS


KBS 3093( PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KELAS PEMULIHAN KHAS)


TUGASAN INDIVIDU 1(20M)

       Pilih sekumpulan  murid (minima 6 orang)  yang telah dikenal pasti memerlukan  pendidikan pemulihan khas. Huraikan langkah-langkah yang perlu anda lakukan supaya dapat menyediakan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap pencapaian mereka. Penulisan anda perlu mengandungi maklumat terperinci seperti

i)Cara mengenal pasti masalah murid

ii)Pemilihan ujian diagnostik

Iii)Melaksanakan ujian diagnostik

       Lokasi

       Cara mentadbir

       Penentuan pencapaian

       Cara mengnalisis data

       Pembentukan kumpulan –kumpulan kecil untuk tujuan pengajaran

iv)Sediakan satu rancangan pengajaran harian yang  sesuai dengan mengambil kira pencapaian murid dalam ujian diagnostik  yang telah dijalankan. Nyatakan item –item kemahiran yang perlu diajar bagi setiap kumpulan. Durasi RPH ini ialah 30 minit. 

 

TUGASAN INDIVIDU 2(20M)

       Pendekatan pendidikan inklusif adalah antara jenis program yang disarankan untuk murid pemulihan khas. Huraikan kebaikan dan kelemahan model inklusif  ini. Berikan pendapat anda tentang masa depan pendekatan pendidikan inklusif ini. Bincangkan juga halangan dan rintangan dalam pelaksanaannya

 

 

No comments:

Post a Comment