Friday, October 4, 2013

PANDUAN TUGASAN 2 KBS3063


PANDUAN TUGASAN 2(20M)

       a) Pentaksiran dan penilaian keupayaan kemahiran 3M menggunakan instrumen atau senarai semak yang digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia atau NGO. Laporkan secara terperinci hasil pentaksiran dan penilaian kemahiran 3M yang dilaksanakan secara ilmiah.

 Pendahuluan

       Jenis  pentaksiran dan penilaian 3M

       Jenis instrumen/senarai semak

       Hasil pentaksiran dan penilaian 3M

b) Lampirkan instrumen yang anda gunakan dan nyatakan latar belakang instrumen tersebut.

Jenis instrumen

INSTRUMEN MENGESAN MURID  PEMULIHAN KHAS

       Pemerhatian

       Temubual

       Menganalisis  Ujian Diagnostik

c) Berdasarkan laporan pentaksiran dan penilaian (a) laksanakan satu program intervensi untuk membantu kanak-kanak pemulihan khas mengembangkan keupayaan kemahiran 3M yang dikesan. Laporkan kesan intervensi yang anda laksanakan.

ASPEK-ASPEK YANG PERLU DITEKANKAN OLEH GURU PEMULIHAN KHAS:

·         Pemilihan & Penggunaan Bahan

·         Kepakaran & Berkemahiran Mengesan Masalah

·         Suasana pembelajaran yang harmonis

·         Proses Pembelajaran Kendiri

·         Penghargaan

·         Kasih sayang

 KESIMPULAN

Guru Pemulihan Khas HARUS:

1.       Kreatif dalam menghasilkan corak P & P yang berkesan

2.        Mempunyai persiapan diri yang lengkap sebelum  masuk ke kelas.

3.       Ada kesedaran tinggi terhadap murid

4.       Sedar bahawa tugas mengajar bukan mudah dan remeh seperti kelas biasa.

 

 

 

No comments:

Post a Comment