Tuesday, September 24, 2013

PENGAJARAN LITERASI AWAL MEMBACA DAN MENULIS

Pengajaran Bacaan Awal Bahasa Melayu Menggunakan Kaedah Gabungan Bunyi Kata(KGBK) 

-DIILHAMKAN PROF. EMERITUS DATO’ DR. ISAHAK HARUN KONPEN IV ANJURAN PERSATUAN SULUH BUDIMAN DI KUANTAN , PADA 8 HINGGA 10 DISEMBER 1979.

 

ASAS KGBK:

1. SISTEM EJAAN BM YANG FONI

2. SUKU KATA BM YANG MUDAH

3. PELAJAR MEMPUNYAI PERBENDAHARAAN KATA

 

PRINSIP:

1. PERKENALKAN DULU VOKAL DAN KONSONAN YANG KERAP DIGUNAKAN

2.TIDAK GUNA SUSUNAN BIASA (A-Z)

3. NAMA ABJAD DAN HURUF BESAR DIKEMUDIANKAN/ TIDAK LANGSUNG

4.MEMBUNYI DAN MEMANDANG

5. LANGKAH TIDAK DIPISAHKAN

KEKUATAN:

1.SESUAI DENGAN SISTEM EJAAN BM (FONIK DAN SUKU KATA)

2.TIDAK PERLU MENGHAFAL

3.SISTEMATIK, KUMULATIF DAN DEVELOPMENTAL

4.TIDAK MENJEMUKAN

5.TIDAK PERLU MENGEJA DAN MEMBATANG

6.BAHAN BANTU MUDAH/ MURAH/ SEDIKIT

7.ASPEK BAHASA BERIRAMA

8.BOLEH DISESUAIKAN DENGAN KAEDAH LAIN

9.PENGGUNAAN ICT

KELEMAHAN:

1. BIASA DENGAN KAEDAH LAMA

2. SUKAR MEMBEZAKAN BUNYI ABJAD DENGAN NAMA ABJAD

3.SUKAR MENYEBUT BUNYI ABJAD (S)

4.SUKAR MENCARI PERKATAAN SESUAI

5.TIDAK MEMAHAMI MAKSUD PERKATAAN (baba, babu)

RUMUSAN:

-oKAEDAH BERKESAN

-oKOMITMEN GURU PENTING

 

No comments:

Post a Comment