Tuesday, March 5, 2013

KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA(KGBK)

ASAS KGBK:

1.SISTEM EJAAN BM YANG FONIK


2. SUKU KATA BM YANG MUDAH

3. MURID MEMPUNYAI PERBENDAHARAAN KATA   
  PRINSIP:  

1.PERKENALKAN DULU VOKAL DAN KONSONAN YANG KERAP DIGUNAKAN

2.TIDAK GUNA SUSUNAN BIASA (A-Z)

3.NAMA ABJAD DAN HURUF BESAR DIKEMUDIANKAN/ TIDAK LANGSUNG

4.MEMBUNYI DAN MEMANDANG

5.LANGKAH TIDAK DIPISAHKAN


CARA MENGAJAR KGBK:  

 1.VOKAL
 2.KONSONAN
 3.SUKUKATA
 4.PERKATAAN
 5.FRASA/AYAT 

 VOKAL: a,i,u 

 KONSONAN: b k c s t m n g l j h y f w q v z SUKU KATA: ba, bi, bu

PERKATAAN:  ba-bu=babu

FRASA/ AYAT:

bubu baba  ada baba

Baba ada buku   BAHASA BERIRAMA:  

Tanya pada pokok,

Apa sebab goyang,

Nanti jawab pokok,

Angin yang goncang.
           

No comments:

Post a Comment