Tuesday, March 5, 2013

KBS 3053 PEMBINAAN BAHAN BANTU MENGAJAR

TUGASAN ESEI 
 BAHAGIAN A (20 MARKAH)


TUGASAN 1

Pembinaan bahan bantu mengajar memerlukan guru pemulihan khas yang kreatif dan inovatif, khususnya dalam mengajar kemahiran asas 3M (membaca,menulis dan mengira. Bincangkan secara terperinci konsep bahan bantu mengajar,ciri dan kepentingan bahan bantu mengajar.

TUGASAN 2: (20 MARKAH)


Literasi secara khususnya merujuk kepada membaca adalah sebagai keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah dengan menggunakan kata hubung ‛dan’ serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian. Bincangkan secara terperinci kaedah membina bahan bantu mengajar bagi pengamatan pendengaran, penglihatan dan psikomotor.

PANDUAN TUGASAN:

KONSEP1.Bahan / media yang membantu proses P&P

2.Boleh di perolehi dari bahan sedia ada dalam pasaran atau dibina sendiri mengikut keperluan.

3. Boleh didapati dalam 3 dimensi ( wujud / konkrit) , 2 dimensi ( gambar timbul ) dan 1 dimensi ( gambar / carta )


TUJUAN:

1.Membantu / memudahkan , menjimatkan kos , masa dan tenaga guru / murid.

2.Memudahkan capaian maklumat dan kemahiran guru dan murid.

3.Membantu membentuk tanggapan awal

4.Memudahkan pemahaman dan penguasaan konsep.

5.Membantu murid memfokus kepada sesuatu topik pengajaran

6.Mengukuhkan pengetahuan , kefahaman dan kemahiran

CIRI-CIRI

1.Bersesuaian dengan keperluan pengajaran

2.Selamat untuk digunakan oleh guru dan murid

3.Menarik


No comments:

Post a Comment