Wednesday, March 21, 2012

TUTORIAL KBK3073 KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

KATEGORI TUGASANPECAHAN TUGASAN 


BAHAGIAN A


(TUGASAN INDIVIDU): 20 MARKAH

Tugasan 1:

Huraikan etiologi, definisi, punca-punca kecacatan, ciri-ciri perkembangan fizikal, kognitif dan sosial serta langkah pencegahan bagi salah satu kategori kanak-kanak berkeperluan khas berikut:


a. Terencat Akal

b. Bermasalah Pendengaran

c. Autisme

d. Bermasalah Penglihatan

e. Disleksia

f. Palsi Cerebral

g. Hiperaktif

h. Sindrom Down

i. Spina Bifida

j. Epilepsi (sawan)

k. Masalah Emosi dan Tingkah laku

l. Pintar CerdasTugasan 2: (20 MARKAH)

Pendidikan Khas di Malaysia terdiri daripada; (a) Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down, Perkembangan Lewat, Autisme, Hiperaktif, Palsi Cerebral, Epilepsi, Masalah Emosi dan Masalah Pertuturan,(b) Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan dan (c) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran. Berdasarkan pemerhatian dan pembacaan anda pilih DUA (2) kategori kanak-kanak berkeperluan khas dan huraikan aspek-aspek berikut:

(a) Jenis keperluan khas (kecacatan) utama kes yang diperhatikan

(b) Masalah-masalah sampingan.

(c) Pakar-pakar yang perlu dilibatkan

(d) Pelan tindakan bagaimana anda akan membantu mendidik kanak-kanak berkeperluan berkenaan.BAHAGIAN B: 20 MARKAH

(E-FORUM) Terdapat 4 soalan untuk dibincangkan secara on-line menerusi laman MyGuru3:


1. Sebagai seorang guru, nyatakan pengalaman anda dalam mengenalpasti kanak-kanak yang berkemungkinan menghadapi masalah dalam pembelajaran.

2. Perlukah murid berkeperluan khas belajar bersama-sama dengan rakan arus perdana di dalam bilik darjah biasa (inklusif)?

3. Pencegahan lebih baik daripada mengubati. Bincangkan dalam konteks punca berlaku kecacatan dan langkah-langkah pencegahan.

4. Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 menyatakan guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran (P&P), masa bagi aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas. Hujahkan.

. 

No comments:

Post a Comment