Sunday, May 8, 2011

Tutorial ppg.upsi.2011

Sila lihat contoh rangka tugasan sahsiah.

TUGASAN 2 :

5 ASPEK CIRI-CIRI GURU BERKESAN DALAM PENGAJARAN BERDASARKAN NILAI-NILAI BITARA(20markah)
1. Integriti
2. Kreatif dan Inovatif
3. Semangat Berpasukan
4. Profesional
5. Prihatin Kebajikan Anggota
6. Berorentasikan Pelanggan

-Jawapan  mesti ada isi+ huraian+contoh

TUGASAN 3(30%)

1A. HURAIKAN 1 ISU YG MELANGGAR ETIKA PROFESION PERGURUAN ?(10M)

Jawapan : contoh : merokok +kesan kepada etika kerja +huraikan

1B KESAN ISU KEPADA PEMBANGUNAN SAHSIAH GURU (10M)

Jawapan : kesan kepada psikap guru + huraikan

1C KAITKAN ISU TERSEBUT DENGAN 1 TEORI PEMBANGUNAN SAHSIAH(10M)

Jawapan : contoh teori behaviorisme (tingkah laku): kaitkan dengan sahsiaha guru + contoh + huraian

No comments:

Post a Comment