Monday, October 29, 2012

PENULISAN RPH OBJEKTIVISME
Matlamat pengajaran
1.Mengajar murid fakta dan prinsip kandungan pelajaran


2.Menjadi model peranan (role model) bagi murid

3.Membantu murid membina kemahiran berfikir aras tinggi

4.Menyediakan murid menghadapi alam pekerjaan

5.Merangsang pembangunan peribadi murid

6.Membantu murid membina kemahiran asas belajar

Objektif pengajaran
1.Merancang pengajaran yang mengambil kira kepelbagaian gaya pembelajaran pelajar


2.Menaksir kefahaman pelajar terhadap isi kandungan pelajaran

3.Merancang pengajaran yang memberi peluang pelajar berinteraksi antara satu sama

4.Menerang fakta dan prinsip kandungan pelajaran

Mengapa objektif pengajaran diperlukan?
1.objektif yang jelas membantu ke arah pencapaian matlamat.


Jadi, dalam proses bergerak ke arah pencapaian matlamat pengajaran, objektif pengajaran membantu guru;

i. Memilih kandungan pelajaran

ii. Memilih strategi pengajaran yang sesuai

iii. Membangun dan memilih bahan pengajaran yang sesuai

iv. Membina ujian dan instrumen lain untuk menaksir dan menilai hasil pembelajaran murid

Domain  Hasil Pembelajaran
i.DOMAIN PSIKOMOTOR: pergerakan


ii.DOMAIN KOGNITIF: pemikiran

iii.DOMAIN SOSIAL: komunikasi

iv.DOMAIN AFEKTIF: emosi

  RUMUSAN

Seterusnya, selepas hasil pembelajaran ditentukan, anda akan dapat menentukan pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk murid-muridnya mencapai hasil pembelajaran tersebut.


No comments:

Post a Comment